Predsednik Vučić će, kako se očekuje, govoriti o temama koje su aktuelne za našu zemlju, kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem planu.

Gostovanje je zakazano za 10 časova pre podne.

Alo